FMS Force Measuring Systems AG

Spoločnost BIBUS predstavuje novú skupinu produktov

Produkty tejto firmy zahrňujú

 • senzory a zosilovače pre meranie  ťahu v materiáloch
 • ovládacie karty pre riadenie ťahu v materiáloch
 • systémy pre navádzanie materiálu
 • bezdrátové systémy pre monitorovanie ťahu v materiáloch (vlákna, dráty)

Produkty firmy najdete v nasledujucich oblasťiach

 • spracovanie materiálov v rolkách  „CONVERTING“
 • výroba kábelov a drôtov
 • výroba a spracovanie kovov
 • papierenský priemysel
 • textilný priemysel

Riadenie v uzavretej slučke

 • Senzor sníma polohu materiálu
 • Regulátor vedenia materiálu vypočíta odchýlku od referenčnej polohy a podľa toho ovládá aktuátor otočného rámu
 • Aktuátor otočného rámu udržuje polohu materiálu na referenčnom umiestnení

FMS - webMASTER a webDIRECTOR

Systém vedenia materiálu FMS je namontovaný čo najbližšie k miestu, kde je požadovaná presnosť polohovania. U systému FMS-webMASTER by dĺžka otočného rámu (L) mala byť rovnaká ako maximálna šírka materiálu (Mmax). Pre optimálnu kontrolu je senzor snímajúci polohu materiálu namontovaný čo najbližšie k výstupu otočného rámu. U systému FMS-webDIRECTOR bude vedenie materiálu prebiehať prostredníctvom virtuálneho bodu obratu otočného rámu.  

FMS - winderGLIDE

Aktuátory rady FMS-winderGLIDE boli špeciálne navrhnuté pre použitie v odvíjacích a navíjacích staniciach. Vďaka využitiu výkonných pohonov sú vhodné pre presúvanie velkých roliek a stojanov. Senzor snímajúci polohu materiálu je namontovaný u najbližšieho napínacieho valca. Použitie elektrických pohonov aktuátorov FMS oproti hydraulickým jednotkám je výhodnejšie hlavne pri spracovaní potravín a farmaceutických obalov, pretože tu nehrozí kontaminácia olejmi alebo inými hydraulickými kvapalinami. 

Maintaining a constant tension by the company products FMS

Navíjanie/odvíjanie, povrchová úprava, tlač a mnoho ďalších výrobných procesov vyžaduje konštantné napätie materiálu.

Pri súčasných riešeniach pohonov, senzorovej techniky, zbernicových systémov a zosilovačov sa kontrola napätia stala nutnou technológiou  potrebnou pri procese výroby a spracovania folií, kovu, papieru a drôtov. V dnešnej dobe sú snímače zaťaženia pre meranie napätia (tenzometry) súčasťou štandardného vybavenia liniek na výrobu materiálov v rolkách.

Uzavretý princíp riadenia napätia „Closed loop tension“

 

 1. Senzory napätia merajú skutočné hodnoty napätia.
 2. Regulátor napätia zosiluje meraný signál z tenzometru a vypočítava výstupnú hodnotu z rozdielov medzi referenčnou a skutočnú.
 3. Pohon, brzda, alebo spojka prevedie výstupnú hodnotu z regulátoru napätia na zodpovedajúci krútiaci moment alebo rýchlosť.
 4. V spracovanom materiály bude zachované konštatné napätie.

Výhody:

 • definované, nastaviteľné napätie materiálu;
 • hodnoty reprodukovateľné na fyzikálne jednotky (newtony, libry atd.);
 • známe výrobné podmienky pre hotové výrobky (schopnosť záznamu kvality).

Tenzometre:

Prevádzková spoľahlivosť a přesnost merania určujú  produktivitu a kvalitu spracovania. Typ spracovania materiálu a ďalšie faktory, ako je teplota, vlhkosť a zmena priemeru vinutia, majú za následok neustále zmeny napätia v spracovanom materiáli – bez uzavretého riadenia napätia. Tenzometry FMS merajú napätie a vysielajú signál úmerný napätiu do elektronických jednotiek FMS. Individuálne  testované tenzometre FMS sú charakteristické svojou schopnosťou odolávať extrémnemu preťaženiu  pri zachovaní maximálnej presnosti v danom odvetví.

Toho je dosiahnuté prostredníctvom  integrovaných mechanických zarážiek na ochranu proti preťaženiu a využitia fóliových tenzometrov  ktorú sú zapojené ako Wheatstoneov mostík v každom senzore pre zaistenie najvyššej možnej presnosti merania. Senzory musia byť navrhnuté pre každú aplikáciu zvlášť a FMS za týmto účelom poskytuje širokú škálu snímačov. Výpočet je možné previesť  jednoducho pomocou  výpočtového programu. 

RTM: Wireless transmission voltage monitoring

Inovatívne systémy RTM vyhodnocujú  údaje o napätí v jednotlivých prameňoch kábelu  alebo  lán behom spracovania na spletacích strojoch. Snímač zaťaženia sa požíva pre  každý prameň k získaniu skutočnej hodnoty napätia a príslušné údaje sú potom v reálnom čase prenášané z rotujúcich častí stroja na statickú časť. Prenos bezdrátového signálu používa verejné frekvenčné pásmo 2,4 GHz, zatiaľ čo vlastné kódované protokoly zaisťujú vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť , čím je eliminovaná nutnosť  nákladných a problematických zberných krúžkov. Sofistikovaný a flexibilný koncept rozhrania umožňuje rýchlu a ľahkú integráciu systému do súčasnej kontrolnej a komunikačnej infraštruktury  stroje. Systém RTM je k dispozícii v rôznych konfiguráciách, takže je možné si vybrať čo najvhodnejšiu  variantu, ktorá najlepšie vyhovuje požiadavkám na zber  dát pri inovacií existujúcích spletacích strojov. 

V prípade, že starší stroj nie je vybavený elektrickým napájaním rotačnej sekcie, sú k dispozícií  dobíjacie batérie. Vďaka tomu sú systémy RTM optimalizované pre nízku spotrebu elektrickej  energie, a pri napájaní z batérie je možné predĺžiť prevádzkový čas. Systém poskytuje ideálni základ pre efektívnu správu nákladov a kvality tak pri výrobe kábelov ako aj pre výrobcov strojných zariadení. 

Snímače zaťaženia kalibrované na meranie napätia  sú umiestené na rotujúcich častiach stroja. Signály až zo 40-tich kanálov sú zhromažďované v ústrednej jednotke, ktorá ich prenáša do prijímača na statickej strane. Prijímač spracováva signály a v závislosti na individuálnych požiadavkách poskytuje analógové signály v zbernici  alebo na obrazovke počítača z odpovedajúcim softwarom.

K dispozícií sú rôzne systémy prispôsobené pre príslušné typy spletacích strojov. Jeden systém umožňuje merať napätie až v 42-och  jednotlivých prameňoch. U strojov s väčším počtom prameňov je možné kombinovať viacero systémov. Všetky možnosti spracovania signálu popísané vyššie sú k dispozícií na našich stránkach. K dispozícií je tiež verzia z batériou.

 

 

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale(at)bibus.sk
www.bibus.sk