ARGO-HYTOS – Zvýšenie krytia ventilov do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

Ventily do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa stávajú stále významnejšou skupinou výrobkov Argo-Hytos patriacich do oblasti Riadiacej a regulačnej techniky. Chceli by sme Vás informovať o inovácii cievok rady Ex-Proof v oblasti:
zvýšenia stupňa odolnosti proti vnikaniu vody. Toto sa dosiahlo vďaka konštrukcii cievky, ktorá má po novom stupeň krytia IP 66/68.
teraz je možné použiť Ex cievky Argo-Hytos aj v prostredí s výskytom všetkých skupín plynov, dokonca aj v prostredí označovanom kódom IIC => cievky majú odolnosť i proti plynom s najväčšou tekutosťou (napr. acetylén).
Typická oblasť uplatnenia výrobkov rady EX-Proof je priemysel ťažby ropy a plynu.

Všetky použité cievky DC aj AC sú certifikované pre úroveň ochrany IP 66/68 a dodávane v súlade s celosvetovou certifikáciou IECEx a európskou certifikáciou ATEX.

 EPS14ATEX1744 XIECEx EPS14.0064 X
AC l M2 Ex mb I MbEx mb I Mb
lI 2G Ex mb IIC T4, T5, T6 GbEx mb IIC T4, T5, T6 Gb
lI 2D Ex mb IIIC T135°C, T100°C, T85°C DbEx mb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db
 
DC l M2 Ex e mb I MbEx e mb I Mb
lI 2G Ex e mb IIC T4, T5, T6 GbEx e mb IIC T4, T5, T6 Gb
lI 2D Ex tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C DbEx tb IIIC T135°C, T100°C, T85°C Db

 

Súčasne prikladáme upravenú tabuľku prepojenia posúvačov pre rozvádzač RPEX3-06 – rozšírenú o prepojenie posúvača 21

Verzia cievok AC budú dodávané až do konca roka 2020 so stupňom krytia IP 65.

Hydraulické ventily určené pre použitie v potenciálne výbušnom prostredí

Potenciálne výbušné zmesi vo forme plynu, pary, hmly alebo prachu sa vyskytujú v rôznych segmentoch chemického a petrochemického priemyslu, alebo napríklad aj v baniach. Preto je treba zaistiť vysokú úroveň ochrany proti explózii každej časti zariadenia používaného v tomto prostredí. Pri používaní hydraulických prvkov je dôležité, aby sa zabránilo akumulácii výbušnej zmesi v miestach, kde by mohlo dôjsť k jej vznieteniu. Konkrétne to znamená, že vývoj týchto prvkov sa zameriava na zamedzenie vstupu výbušnej zmesi do priestoru, kde môže dôjsť k iskreniu. Použité sú dva typy ochrany elektrických častí ventilov ARGO-HYTOS: typ „Ex e“ - zvýšená bezpečnosť pripojovacích svoriek jednosmerných cievok a typ „Ex mb“ - zapuzdrenie svorkovnice u cievok pre striedavé napätie s usmerňovacím mostíkom. Tiež je dôležité obmedziť maximálnu povrchovú teplotu jednotlivých častí ventilov.

 

Hydraulické kvapaliny v týchto aplikáciách väčšinou dosahujú prevádzkovú teplotu 55 ° C. Táto teplota je omnoho nižšia, ako je maximálna povolená teplota jednotlivých dielov. Preto hydraulický olej slúži tiež ako chladiace médium celého systému. Kritickou časťou ventila je cievka, jej povrchová teplota musí byť redukovaná. Významné zníženie teploty povrchu cievky je dosiahnuté prostredníctvom jej konštrukcie, ktorá umožňuje lepší odvod prebytočného tepla do okolitého prostredia a zníženie spotreby elektrickej energie cievky. Znížení spotreby energie cievky väčšinou vedie k zníženiu prenášaného hydraulického výkonu ventila. Preto ventily pre výbušné prostredia prenášajú menší hydraulický výkon oproti štandardným ventilom.

 

Firma ARGO-HYTOS, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou ventilov viac ako 60 rokov, uviedla na trh nové rozvádzače do výbušného prostredia v modulovom a vstavanom prevedení, sa veľmi elegantne vysporiadala s fenoménom nízkeho prenášaného hydraulického výkonu. Nová rada cievok One4All je určená pro všetky prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a všetky teplotné triedy. Vďaka modernej konštrukcii podporovanej metódou CFD, jej výsledkom je unikátny prenášaný hydraulický výkon týchto ventilov. Ponúkame dva základné rozsahy modulárnych a vstavaných ventilov.

One4All 10W cievky, ktoré sú určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v kombinácii s premyslenou konštrukciou ventilov, dosahujú podobných výsledkov ako 30 W cievky. Unikátna konštrukcia tiež umožňuje otvoriť elektrickú svorkovnicu vrátane inštalácie kábla bez toho, aby došlo k strate platnosti certifikácie ATEX/IECEx.

 

Typické výkonnostné krivky veľkosti 06, CETOP03. Teplota okolia 70°C (158 °F), napätie Un - 10 % (24 VDC), výkon Pn = 10 W

Charakteristika

Ventily určené do výbušného prostredia majú zhodné prvky a vlastnosti ako štandardné ventily ARGO-HYTOS:

  • Robustná konštrukcia testovaná na 10 miliónov cyklov, vrátane tesnenia
  • Vstavané sedlové ventily s nulovým únikom a tlakom do 420 bar
  • Vstavané posúvačové rozvádzače s voľným uložení puzdra – táto konštrukcia kompenzuje nepresnosti komory = nedôjde k zablokovaniu posúvača
  • Vysoká teplota oleja a okolitej teploty ako štandard
  • Povrchová ochrana 500 h podľa ISO 9224 ako štandard
  • Špeciálne prevedenia posúvača s aretáciou › GOST TR (Ruská federácia) certifikácia pre všetky prevedenia do výbušného prostredia
  • Núdzové ovládania s bajonetom - schválené pre všetky modulové a vstavané prevedenia. Zameniteľnosť cievok medzi modulovými a vstavanými prevedeniami do výbušného prostredia

Viac informácií:
http://www.argo-hytos.com/cz/vyrobky/ventily-pro-vybusna-prostredi.html

loading...
  • Typical operating limits of size 06, CETOP03 versions. Ambient temperature 70 °C, Voltage Un -10 % (24 VDC), Power Pn 10 W

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk