Galtech

  • Group 1: prietok 7,8 až 25,2 l/min.
  • Group 2: prietok 16 až 65 l/min.
  • Group 3: prietok 66,5 až 152,7 l/min.
  • Group 4: prietok 138,7 až 240 l/min.

Galtech má v ponuke aj hydromotory s vonkajším ozubením, deliče prietoku, ventily a ručné hydrogenerátory...

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk