Digital Displacement® Pump

Digital displacement je nový revolučný hydrogenerátor založený na princípe radiálneho piestového hydrogenerátora. Spolupráca hydrogenerátora Danfoss Digital Displacement® (DDP096) s riadiacou jednotkou (DPC12) ponúka hydrogenerátor s najvyššou účinnosťou na trhu.
Riadiaca jednotka DPC12 ovláda každý piest individuálne pomocou On/Off ventilov, čím sa mení geometrický objem hydrogenerátora. Tým dosahuje požadovaný prietok rýchlo a presne. DDP096 má vysokú účinnosť a veľmi nízku straty na voľnobeh.

Vlastnosti a výhody DDP096 a DPC12 zahŕňajú:

 • Radiálny piestový hydrogenerátor s výnimočnou účinnosťou aj pri čiastočnom zaťažení
 • Geometrický objem 96 cm3
 • Pracovný tlak do 420 bar
 • Nízke výkonové straty pri voľnobehu, aj keď je hydrogenerátor pod tlakom
 • Priame digitálne ovládanie
  • Rýchla odozva, malá hysterézia geometrického objem
  • Rozhranie CAN-bus so sledovaním a riadením výkonu a sledovaním diagnostických informácií, nastaviteľné parametre
 • Prakticky žiadny únik oleja pri nulovom prietoku
 • Od nulového do plného geometrického objemu (alebo späť) za 3/4 otáčky (24,7 ms pri 1850 ot./min.)
 • Možnosť viacerých nezávislých výstupov z jedného hydrogenerátora, možnosť priebežného hriadeľa pre potreby tandemovania
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk