Dvojité filtre Mahle

  • Nízkotlakový filter dvojitý Pi 210, prevádzkový tlak 25/63 bar, menovitá veľkosť 50-450
  • Nízkotlakový filter Pi 2100, prevádzkový tlak 25/63 bar, menovitá veľkosť 40-400, podľa DIN 24550
  • Nízkotlakový filter Pi 2110, prevádzkový tlak 40 bar, menovitá veľkosť 630 + 1000, podľa DIN 24550
  • Nízkotlakový filter dvojitý Pi 281, prevádzkový tlak 16 bar, menovitá veľkosť 1250-8000
  • Stredotlakový filter dvojitý Pi 370, prevádzkový tlak 200/250 bar, menovitá veľkosť 50-450
  • Stredotlakový dvojitý filter Pi 3700, prevádzkový tlak 200/250 bar, menovitá veľkosť 40-400, podľa DIN 24550
  • Vysokotlakový dvojitý filter Pi 4700, prevádzkový tlak 350 bar, menovitá veľkosť 40-400, podľa DIN 24550

Dvojité filtre MAHLE s patentovaným jednoručným ovládáním a nulovou netesnosťou pri prepínaní toku média ponúkajú vynikajúce ekonomické riešenie. Používajú sa v rozsahu všetkých tlakov alebo ako spätné filtre, v nepretržitej prevádzke a sú pripravené pre trvalé 24hodinové zaťaženie, preto je možné prevádzať údržbu počas prevádzky, čo u týchto filtrov zaisťuje plné využitie schopnosti zachytenia nečistôt.

loading...
  • mahle duplex filter pi2110 840x580
  • mahle duplex filters pi210 840x580

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk