Filtrácia vzduchu

V oblasti filtrácie je sotva niečo dôležitejšie ako je filtrácia vzduchu. Preto Vám ponúkame kompletný program produktov aj pre túto časť  filtrácie. Naše prístroje a zariadenia pre filtráciu vzduchu a plynov zvyšujú produktivitu a bezpečnosť na pracovisku, umožňujú spätné využitie odfiltrovaných produktov a v neposlednom rade prinášajú ochranu životného prostredia.

Vzduchové filtračné vložky

Vzduchové filtračné vložky pre odstránenie prachu zo vzduchu a plynov sa využívajú skoro vo všetkých odvetviach priemyslu. Preto Vám ponúkame plnú paletu produktov, vo všetkých tvarových a materiálových prevedeniach. Medzi výnimky nepatria ani vzduchové filtračné vložky vhodné do výbušného prostredia.

loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk