Indikátory zanesenia

 • Signalizácia údržby

Filtračné vložky je možné použiť s optimálnou hospodárnosťou len v prípade, že je úplne využitá ich kapacita zachytenia nečistôt. Mechanické a elektronické senzory integrované vo filtroch reagujú na priebežné zmeny tlaku vyplývajúce zo zmeny stupňa znečistenia. Tieto zmeny sú potom podľa použitej verzie indikované pomocou tlakomeru, vizuálneho alebo elektrického spínača. Na sacích filtroch je zaznamenávaný podtlak, na tlakových filtroch tlakový rozdiel a v spätných filtroch spätný tlak. To umožňuje, aby operátor bez akéhokoľvek rizika stanovil optimálny čas výmeny filtračnej vložky.

Filtration Group Monitor častíc PiC 1500

PiC 1500 Particle Monitor pre nepretržité monitorovanie znečistenia častíc hydraulickými kvapalinami

 • Používajte ako mobilný a stacionárny systém pre rýchle a jednoduché použitie a určenie čistoty kvapalín
 • Jednoduchá obsluha v menu na prístroji
 • Laserový snímač pre presné a reprodukovateľné výsledky
 • Režim merania premenných (jednoduché a cyklické merania)
 • Prostredníctvom vnútornej programovateľnej časovej kontroly, manuálneho ovládania alebo diaľkové ovládanie prostredníctvom elektrického pripojenia
 • Výstup tried čistoty cez osvetlené,
 • Otočný displej o 180 °
 • Hodnotenie podľa ISO 4406: 1999 a SAE AS 4059 E
 • Rozsah merania 4 μm (c), 6 μm (c), 14 μm (c), 21 μm (c)
 • Programovateľný alarm (prekročenie alebo podhodnotenie triedy čistoty) pre ovládanie externých jednotiek
 • Interný prevádzkový časomer a pamäť meranej hodnoty s kapacitou pre 3000 meracích cyklov, každá s 6
 • Namerané hodnoty pre sledovanie trendov historických meraní dát
 • Zahŕňa meranie a hodnotenie "Count & Log 1500"
 • Softvér na vyhodnotenie a zobrazenie výsledkov merania na počítači alebo notebooku
 • Zisťovanie dát a riadenie PiC 1500 cez RS232 alebo CANopen
 • Dostupné rozsiahle príslušenstvo
loading...

Viliam Moravec

Tel.: +421 37 7777 953
Mobil: +421 903 720 733
Fax: +421 37 7777 968
Email:vmo@bibus.sk