Sequetrol compact LCD

Kompaktné a cenovo výhodné programovateľné sekvenčné zariadenie  firmy Bonnel s  LCD displejom pre malé čističky odpadových vôd.

  • Veľmi jednoduché programovateľné sekvenčné zariadenie
  • nastavenie kroku časovania tromi tlačidlami na doske plošného spoja
  • zaznamenanie posledného kroku pri výpadku napájania
  • 5 prepínacích relé (230V)
  • Voliteľná batéria pre signalizáciu výpadku napájania
loading...
  • sequetrol compact LCD 840x580

Slavomír Brath

Tel: +421 37 7777 950
Mobil: +421 903 282 393
Fax: +421 37 7777 969
Email:sbr@bibus.sk