Kontakt

Manažér 3D oddelenia

Patrik Čecho
Tel.: +421 37 7777 977
Mob.: +421 903 777 017
Email: pc@bibus.sk

Technická podpora 3D technológii

Daniela Polášová
Tel.: +421 37 7777 970
Mob.: +421 910 979 899
Email: dpo@bibus.sk

Martin Lukáč 
Tel.: +421 37 7777 971
Mob.: +421 911 979 100
Email: mal@bibus.sk

Ako si vybrať 3D tlačiareň

3D tlač ponúka výhody v celom procese tvorby výrobkov - od počiatočného koncepčného návrhu až po výrobu hotových výrobkov, rovnako ako tak medzistupne výroby. Rôzne aplikácie majú špecifické požiadavky a znalosti týchto aplikačných požiadaviek zohrávajú ústrednú úlohu pri výbere 3D tlačiarne. Tam kde je to vhodné, niekoľko technológií 3D tlačiarní umožňuje širší rozsah použitia, ako použitie jedinej technológie.

Cieľom je presne definovať svoje požiadavky a ťažiť z nižších úvodných cyklov produktov, zlepšiť funkčnosť produktu, koordinovanejšie náklady so znížením výrobných procesov a zlepšenie kvality produktov a spokojnosti zákazníkov.

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk