Vorwald news

Vorwald

Pneumatické expanzné hriadele

Pneumatické expanzné hriadele Vorwald je možné použiť takmer vo všetkých aplikáciách. K dispozícii sú rôzne modely s priemerom od 12,5 mm do 500 mm. Je možné dodať aj špeciálne tvary s individuálnymi upínacími segmentmi. Jednoduchá a dobre navrhnutá konštrukcia umožňuje dlhodobú životnosť. Všetky expanzné hriadele popísané vyššie sú k dispozícii na prianie zákazníka, rovnako ako aj špeciálne prevedenia, ako napríklad letmo uložené expanzné hriadele, hriadele vrátane ložiskových uložení iba na jednej strane hriadeľa a ďalšie.

Vorwald

Mechanické expanzné hriadele

Mechanické expanzné hriadele Vorwald je možné dodať s individuálnymi upínacími segmentmi, ktoré je možné použiť vo všetkých aplikáciách. Jednoduchá konštrukcia umožňuje dlhodobú prevádzkovú životnosť. Mechanické rozpínacie hriadele s upínacími segmentmi, lištami a strediacimi lištami sú k dispozícii pre dutinky s vnútornými priemermi 50 až 600 mm.


Expanzné adaptéry

Expanzné adaptéry Vorwald sú ekonomickou alternatívou k expanzným hriadeľom. Rozpínací adaptér je možné použiť v oboch smeroch navíjania, pričom umožňuje bezpečné upínanie a bezpečný prenos krútiaceho momentu so zaistením proti axiálnemu posunutiu.

Vorwald

Rozpínacie čapy

Rozpínacie čapy Vorwald sú vhodné pre odvíjanie bez hriadeľa pre prevíjacie a odvíjacie stroje. Jednoduchá konštrukcia umožňuje dlhodobú prevádzkovú životnosť. K dispozícii je niekoľko rôznych typov rozpínacích čapov s rôznymi typmi upínacích elementov.

Vorwald

Viac informáciíí...