SIT - Remeňové prevody

Remeňové prevody sú tvorené vzájomnou súčinnosťou remeníc a remeňov: remenica je koleso, ktoré je súčasťou remeňového prevodu, prenáša energiu z rotujúceho hriadeľa na remeň a opačne, remene môžu byť ozubené alebo klinové a ich funkciou je prenos krútiaceho momentu z hnacej remenice na hnanú

Viac informácií...

SIT