Pulsotronic Zaznamenávanie dynamických procesov - s tenzometrickými snímačmi PULSOTRONIC

Na prvý pohľad sa niektoré konštrukcie a procesy zdajú byť skôr statické - chyba, ak divák dokáže prekabátiť zotrvačnosť ľudského oka. Pohyby sú výsledkom pôsobenia síl a môžu mať ničivé účinky na prevádzku a bezpečnosť strojov a systémov, dokonca aj v mikroskopických dávkach.

Viac informácií...

Oulsotronic