PDE3K a PRE*K Proporcionálny prepúšťací ventil v nevýbušnom prevedení

PDE3K a PRE*K sú prepúšťacie ventily s proporcionálnym riadením. PDE3K sú jednostupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 2 l/min.

Viac informácií...

PDE3K and PRE * K