PDE3K a PRE*K Proporcionálny prepúšťací ventil v nevýbušnom prevedení

PDE3K a PRE*K sú prepúšťacie ventily s proporcionálnym riadením. PDE3K sú jednostupňové ventily určené pre proporcionálne riadenie tlaku do 350 bar a prietok do 2 l/min.

Viac informácií...

PDE3K and PRE * K

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk

Blogspot