Nový CANopen-uhlový snímač

Elobau vytvoril uhlový snímač 424CO podľa ISO 11898 CAN s CANopen protokolom. Merací princíp je založený na Hall-snímači, ktorý registruje zmenu magnetického poľa a vydá k nemu zodpovedajúci signál. Preto je snímač bezkontaktný, čo ho robí extrémne spoľahlivým z dlhou životnosťou.

Viac informácií...

the new CANopen angle sensor