Kollmorgen - Krokový motor alebo servomotor ?

Krokové motory a servosystémy majú výhody založené na ich odlišnom dizajne a prevádzkových princípoch. Pochopenie týchto rozdielov je kľúčom k výberu najlepšej technológie pre vašu aplikáciu.

Viac informácií...

Kollmorgen