FV6 a FV7 Neregulačné lamelové hydrogenerátory

FV6 a FV7 sú neregulačné lamelové hydrogenerátory. FV6 sú dostupné s geometrickým objemom od 10,8 cm3 do 269 cm3. FV7 sú dostupné s geometrickým objemom od 5,8 cm3 do 137,5 cm3

Viac informácií...

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk

Blogspot