ENERGEN™ tvorí energiu – všetko v jednom spätnom ventile!

Je nový, vysoko účinný spätný ventil, ktorý umožňuje voľný prietok od vstupu k výstupu a blokuje prietok v opačnom smere. Pozostáva z integrovaného generátora, ktorý premieňa stratový hydraulický výkon na využiteľnú energiu – poskytuje odolný zdroj energie a zároveň plnú funkčnosť spätného ventilu.

Viac informácií...

Sun Hydraulics