DUPLOMATIC IGP - zubové hydrogenerátory s vnútorným ozubením

IGP sú zubové hydrogenerátory s vnútorným ozubením. Sú dostupné s geometrickým objemom od 3,6 cm3 do 251,7 cm3. Tento rozsah je rozdelený do piatich veľkostí (IGP3 až IGP7). Pričom každá z týchto veľkostí je ešte rozdelená na niekoľko rôznych geometrických objemov s pracovným tlakom až 330 bar.

Viac informácií...

Duplomatic IGP 10