Danfoss PVG32

Je hydraulický proporcionálny LS (load sensing) rozvádzač. Konštrukcia rozvádzača je založená na modulárnom koncepte, ktorý umožňuje projektantovi vytvoriť požadované špecifické riešenie pre danú aplikáciu. PVG32 patrí do skupiny proporcionálnych rozvádzačov DANFOSS PVG.

Viac informácií...

Danfoss PVG32

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk

Blogspot