DANFOSS PVE-EX elektro-hydraulický aktuátor

Elektro-hydraulické aktuátory PVE-EX sú certifikované pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Ich súčasťou je systém riadenia polohy posúvača v uzavretej regulačnej slučke a systém monitorovania stavu pre spoľahlivé ovládanie.

Viac informácií...

Danfoss PVE-EX