CKD Filtre FP* - pre potravinárske výrobné procesy / antibakteriálne filtre

Ideálne pre okruhy, kde je stlačený vzduch priamo vyfukovaný na vyrábané potraviny a kde sa požaduje sterilný čistý vzduch. Zostava môže byť rozšírená o filter na odstraňovanie zápachu, ktorý prispieva k vyššej úrovni čistoty používaného stlačeného vzduchu a tým aj bezpečnosti daného technologického procesu z hľadiska čistoty stlačeného vzduchu.

Viac informácií...

CKD SFC