ArgoHytos - monitorovacie zariadenia

Monitorovanie čistoty a opotrebovania pomocou moderných technológií merania počtu častíc.

V hydraulických systémoch sa na hydraulickú kvapalinu pozerá ako na prvok systému, ktorý musí spĺňať rôznorodé požiadavky – prenášať výkon, zabezpečovať mazanie, odvádzať teplo, vyplavovať nečistoty zo systému do filtra. Existuje mnoho príčin pre vznik poruchy v hydraulickom systéme, okrem mechanických poškodení alebo preťaženia jednotlivých komponentov prichádza do úvahy aj kvalita hydraulickej kvapaliny.

Viac informácií...