ARGO HYTOS zmena výroby cievok

Cievky všetkých veľkostí (C14B, C19B, C22B, C31A) s konektory E1 a E2 (EN 175301- 803-A) s jednosmerným napájacím napätím do 60 V budú novo štandardne dodávané iba s dvoma napájacími kontaktmi a zemniaci kontakt už nebudú tieto cievky štandardne obsahovať. Dodávky cievok so zemniacim kontaktom budú aj naďalej možné, ale budú za príplatok stanovený cenníkom (viď. kapitola cenník). 

Viac informácií...

ArgoHytos