Prečo si vybrať 3D skener

Kým mainstreamové médiá pokračuje vo svojej posadnutosti 3D tlačou, v tichosti a možno viac pôsobivo je používaný revolučný spôsob ako sú produkty navrhnuté, projektované, vyrobené, testované a archivované. Je to 3D skenovanie
(Ebook I.Ebook II. ) - zber dát z objektov v reálnom svete a ich uvedenie do digitálneho prostredia. 

3D skenery sú troj-rozmerné meracie zariadenia používané na zachytenie objektov reálneho sveta, alebo prostredia tak, aby mohli byť remodelované, analyzované v digitálnom svete. Najnovšia generácia 3D skenerov nevyžadujú kontakt s fyzickým objektom.